Het team dat zich bezig houdt met voorlichting en scholing richt zich op de gebieden onderwijs en hulpverlening. Uitgangspunt hierbij is ons motto: “Je ziet het pas wanneer je het weet“.

De voorlichting en scholing zal een mix worden van theorie en praktijk. De theorie bouwt voort op de ontwikkelingen van Traumaseksuologie en de praktijk zal bestaan uit actieve werkvormen waarbij de theorie ervaringsgericht wordt gedoceerd. De juiste mix van theorie en praktijk leidt uiteindelijk tot een diep begrip van de schade, de gevolgen en de verwerking van seksueel misbruik.

Vragen die in de voorlichting en scholing naar voren kunnen komen zijn: Hoe te handelen bij een vermoeden van misbruik? Is er een protocol en werkt dat ook in de praktijk?

Het team Voorlichting en Scholing richt zich op de volgende doelgroepen: therapeuten, maatschappelijk werkers, artsen, arbeidsdeskundigen, leerkrachten, docenten en studenten in opleiding voor een van deze beroepen.