De Stichting voor Traumaseksuologie  draait 100% op de inzet van vrijwilligers en is voor haar activiteiten afhankelijk van subsidies en giften.

° ° ° NIEUWS ° ° °

° ° °

Wil jij de Stichting voor Traumaseksuologie  steunen? Dat kan! Je kunt ons op verschillende manieren steunen:

Vrijwilliger

Onze Stichting is op zoek naar enthousiaste mensen die vertrouwd zijn met Traumaseksuologie (ontwikkelt door Peter John Schouten) of zich hierin willen verdiepen, om samen met ons de schade en de gevolgen van seksueel misbruik zichtbaar, voelbaar en bespreekbaar te maken. Dit kan door ‘aan de voorkant’ bezig te zijn met voorlichting, maar ook meer ‘aan de achterkant’, bijvoorbeeld door administratieve taken te verrichten, de website te onderhouden of ons mee te helpen met fondsenwerving.
Meld je hier aan.

Donateur

anbiDonateur van de Stichting voor Traumaseksuologe word je wanneer je minimaal 25 euro per jaar aan onze stichting doneert. Als donateur geef je onze organisatie meer slagkracht. Hoe meer donateurs, hoe groter onze achterban en hoe sterker wij staan tegenover subsidiegevers en politiek. En: Dankzij onze donateurs kunnen we activiteiten organiseren waarvoor we geen subsidie ontvangen. Onze Stichting heeft de ANBI status, waarmee je donatie (onder voorwaarden) fiscaal aftrekbaar is.

Eenmalige Gift

Wil je eenmalig iets schenken aan de Stichting voor Traumaseksuologie dan kun je een bedrag overmaken op rekeningnummer NL18 TRIO 0391 1583 25 t.n.v. Stichting voor Traumaseksuologie onder vermelding van gift. We zijn blij met elke gift.

Direct even iets doneren:

Bedrag

Totaal gedoneerd:

€ 70,00

Testament

Het is ook mogelijk om onze Stichting op te nemen in je testament. Door de ANBI-status hoeft de stichting geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Sponsorschap

Bedrijven kunnen ons steunen door hun expertise of producten kosteloos ter beschikking te stellen. Neem contact op om de mogelijkheden met ons te bespreken of tip ons als jij een organisatie kent die onze Stichting zou willen en kunnen sponsoren.