Het Bestuur

Het bestuur van de Stichting voor Traumaseksuologie bestaat uit een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners. Geïnspireerd door het werk en de inzichten van P.J. Schouten, willen wij ons inzetten seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht te brengen.

Rinke Oost – voorzitter
Rinke is psychosociaal therapeut en werkt sinds 2013 vanuit een eigen praktijk zowel individueel als met kleine groepen rondom seksueel misbruik. Hij maakt hierbij gebruik van de theorie en methodes van Traumaseksuologie. Hij wil zich inzetten voor de stichting om zijn gedachtegoed te bewaken en uit te dragen.

Paul van Dam – vice-voorzitter en penningmeester

Paul is theoloog en gaat als zodanig regelmatig voor in kerkdiensten en vieringen. Als ervaringsdeskundige zet hij zich in om bekendheid te geven aan de schade en de gevolgen van seksueel misbruik. Dat kan zijn in een voorlichting op school, opleiding of hulpverleningsinstelling maar ook in kerk voor vrijwilligers of… misschien wel een groep waar jij bij betrokken bent. Door het kennen van de kerk van binnen uit is hij ook beschikbaar voor kerkdiensten en/of avonden over seksueel misbruik.
Daarnaast is hij ook betrokken bij straatwerkprojecten rond de foto-expositie #ZIE.
Kenmerken: Activist, betrokken en bewogen!

Rogier van Luijk – bestuurslid

Rogier, is ervaring en deskundig psychosociaal therapeut, fysiotherapeut en trainer traumaseksuologie en communicatie ( onder de naam IONOI sinds 2010). Rogier werkt vanuit de filosofie dat ons mens zijn een diepere betekenis heeft en daadkracht verdient. Waarbij het lichaam nooit liegt en deze lijftaal ons ook laat zien hoe de weg van seksueel misbruik naar heling gemaakt kan worden.
Rogier werkt in samenwerking met de stichting ook in voorlichting en presentaties voor en met professionals in onderwijs, zorg- en dienstverleningssector in alles wat met traumaseksuologie te maken heeft.

De bestuursleden ontvangen geen financiële vergoeding voor hun werkzaamheden. Naast het bestuur worden de activiteiten van de Stichting geïnitieerd en georganiseerd door een groep actieve vrijwilligers, waarvan het merendeel lotgenoot.