De Stichting voor Traumaseksuologie is een voortzetting van de P.J Schouten Stichting die werd opgericht op 28 april 2016 te Utrecht door een groep lotgenoten, ervaringsdeskundigen en hulpverleners die zich heeft laten inspireren door het werk van Peter John Schouten. Zij willen seksueel misbruik bij een breed publiek onder de aandacht brengen. De stichting heeft de naam gewijzigd op vrijdag 14 december 2018.

Achtergrond
Meer dan dertig jaar werkte Peter John op heel eigen wijze als hulpverlener met mannen die in hun kindertijd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Zijn inzichten scheppen een kader waar doorheen je de schade en de gevolgen van seksueel misbruik kunt leren waarnemen.

Peter John heeft op een degelijke en grondige wijze in kaart gebracht wat er met het kind gebeurt in het moment van het misbruik, wat de schade is als het verborgen blijft en wat de gevolgen hiervan zijn. Hij bedacht de begrippen traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie. Ook heeft hij een methodiek ontwikkeld om seksueel misbruik op volwassen leeftijd alsnog te verwerken. In 2016 kwam zijn boek Traumaseksualiteit uit.

De activiteiten van de Stichting voor Traumaseksuologie worden mede mogelijk gemaakt door het Steunfonds BSK. Lees hier het visiedocument dat we schreven voor de oprichting. Wil je de oprichtingsakte bekijken, klik dan hier.