30 november 2018
Informatiemiddag seksueel misbruik
Hoorn (NH)

Ook dit najaar organiseren wij op diverse plaatsen in het land weer een informatiemiddag over seksueel misbruik van jongens en de latere effecten daarvan op een mannenleven. Zie onze Facebookpagina (PJSchouten) voor de laatste updates.

Waarom deze middag?

Iedereen vindt seksueel misbruik heel erg maar wat is er dan zo erg aan? Er is weinig goede kennis over de schade, gevolgen van seksueel misbruik en zeer weinig over het verwerkingsproces. Met deze informatiemiddag willen wij bijdragen aan het verspreiden van goede informatie over dit onderwerp.

De middag is bedoeld voor mannen en hun partners, vaders en moeders wiens zoon werd misbruikt, betrokken familieleden, getuigen en andere betrokkenen. Ook hulpverleners die zich meer willen verdiepen in dit onderwerp zijn welkom.

Waar praten we precies over?

Het moment en de schade
Wat gebeurt er tijdens de eerste seksuele handeling met een jongen door een volwassene? wat is nodig na dat moment?

De gevolgen
zeer ernstig, nooit te onderschatten.

Incubatietijd
De incubatietijd is de tijd die ligt tussen het moment van misbruik en het moment dat de herinneringen terugkomen. Dat is meestal een zeer lange periode. In die tijd is de misbruik ervaring niet weg maar ondergronds. Dat manifesteert zich in:

  • traumaseksualiteit (wat is dat?)
  • leven met gespletenheid (hoe merk je dat?)
  • vele gevolgen voor relaties, lichaam, psyché, seksualiteit, verslavingen

Het verwerkingsproces

  • Verwerken is werk
  • Hoe verloopt dit proces en is het verwerken wel mogelijk?
  • in contact komen met wat er in stilte in je leeft
  • dilemma’s doorwerken
  • de vijf verbindingen met de dader verbreken
  • leren leven zonder het misbruik op de achtergrond, betekenis geven, vergeven,

De informatie is gebaseerd op het boek: “Traumaseksualiteit” geschreven door Peter John Schouten. Hij verzamelde zijn informatie in de meer dan dertig jaar werken met deze groep mannen die in hun jeugd te maken hebben gehad met seksueel misbruik. Vanuit het werken met deze groep is een theorie en een werkmodel ontwikkeld dat zeer bruikbaar blijkt in de hulpverleningspraktijk.

We maken deze theorie aanschouwelijk op een levendige manier en er is gelegenheid tot het stellen van vragen.

Tijd: Op vrijdag 30 november van 11:00 tot 15:00 uur (inloop 10:30)
Plaats: Hoorn (NH)
Voorwaarde: alleen toegang na aanmelding via info@pjschouten.nl
Inschrijven we informeren je na jouw inschrijving in de week voorafgaand aan 30 november over de juiste locatie waar de bijeenkomst wordt gehouden.
Minimaal 10, maximaal 22 personen
Kosten: 10 euro incl. koffie, thee en koek.

Presentatie o.a.:
Rinke Oost en Paul van Dam (bestuursleden van de PJ Schouten stichting)
beiden geschoold als Traumaseksuoloog bij Peter John Schouten
(oud-)cliënten die iets willen zeggen of voorlezen.